In dienst bij locatie AMC

Van harte welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC! Wij vertellen je graag meer over het indiensttredingsproces en overige zaken die belangrijk zijn om te weten.

Zodra je overeenstemming hebt bereikt over jouw salaris en de startdatum volgt de indiensttredingsprocedure:

 • Medewerker screening: wanneer je gaat werken in een functie in de patiëntenzorg dan willen wij zeker weten of je beschikt over geverifieerde startkwalificaties en geschikt bent om zorg te verlenen. Wij starten daarom een screening op.
 • Aanvraag VOG: het kan ook zijn dat je niet in de patiëntenzorg werkt, maar dat er wel gevraagd wordt een VOG te overhandigen zodra je bij ons in dienst komt. Locatie AMC zal de VOG-aanvraag initiëren. Om een VOG aan te vragen moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling van de kosten verloopt via iDeal. De kosten voor de aanvraag van een VOG kun je, na indiensttreding, declareren.
 • Administratie: jouw leidinggevende vraagt je een formulier persoonsgegevens in te vullen en documenten aan te leveren ten behoeve van de registratie in het personeelsinformatiesysteem.
 • HR Servicedesk: Er wordt een afspraak in gepland om je in te schrijven in ons personeelssysteem. Hier moet je jezelf identificeren met paspoort of identiteitsbewijs. Tevens vragen we je om de diploma's mee te nemen die relevant zijn voor jouw functie. Tijdens de inschrijving zal ook je AMC-badge gemaakt worden.
 • Arbeidsovereenkomst: zodra je in het personeelsinformatiesysteem geregistreerd staat ontvang je vanuit HR een  e-mail met jouw arbeidsovereenkomst als bijlage.
 • Medisch onderzoek bij indiensttreding: Medisch onderzoek bij indiensttreding is verplicht voor alle medewerkers die contact hebben met patiënten of patiëntmaterialen. De aanvraag wordt gedaan door jouw leidinggevende. Het bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) zal contact met je opnemen voor het invullen van een vragenlijst en een afspraak te maken.

We vinden het belangrijk om je op een warme manier welkom te heten binnen onze organisatie, voordat jouw eerste dag begint. Daarom ontvang jij van ons bij jouw arbeidsovereenkomst een link naar onze Onboarding app. Hierin vertellen we alvast meer over de geschiedenis en structuur van Amsterdam UMC, kan je belangrijke telefoonnummers terugvinden en geven we tips voor jouw eerste werkdag. Alles om jou een zo goed mogelijke start te bieden van een succesvolle carrière bij Amsterdam UMC.

Amsterdam UMC voorziet je van beroepskleding als jouw functie of werkzaamheden daarom vragen. Om gebruik te maken van het kledinguitgiftesysteem, meld je jezelf eenmalig aan bij DS-Servicedesk. De medewerker van de servicedesk koppelt het benodigde kledingprofiel aan jouw AMC-badge en voert de gewenste maten in voor de verschillende kledingstukken. Daarna kan je direct gebruik maken van het kledinguitgiftesysteem.

Schone beroepskleding haal je op bij een kledinguitgifteautomaat (KUA) en gedragen kleding lever je in bij een van de kleding inname automaten (KIA). Op intranet vind je hierover meer informatie

 • Kleding ophalen: C0 en G01
 • Kleding inleveren: G01, C0, J0, M01

 

Wij vinden het belangrijk, in het kader van kwaliteit en veiligheid van zorg aan de patiënt,  dat je bevoegd en bekwaam bent voor de uitoefening van jouw functie. Dit betekent dat je bij aanvang van en gedurende jouw dienstverband aantoonbaar bevoegd en bekwaam bent.

Amsterdam UMC, locatie AMC heeft een bekwaamhedenregistratie waarin je kunt zien welke bekwaamheden van toepassing zijn op jouw functie. Daarin vind je bijvoorbeeld de volgende bekwaamheden:

 • Voorbehouden en risicovolle handelingen (VBH/RVH)
 • Medische technologie
 • Privileges medisch specialisten
 • Verplichte locatie AMC brede scholing

Via ons leerportaal kun je makkelijk naar het leerarrangement voor de betreffende bekwaamheid. Dat kan bijvoorbeeld een klassikale training zijn, een e-learning een peerassessment en/of een toets.

In de eerste week na jouw indiensttreding neemt jouw leidinggevende de bekwaamheden met je door en maakt afspraken hoe je deze kunt verkrijgen.

In het Amsterdam UMC, locatie AMC werken we doorlopend aan verbetering van onze zorgverlening. De kwaliteit van de zorg wordt regelmatig getoetst; ook door externe organisaties, zoals de Joint Commission International (JCI). De JCI-accreditatie is een internationale toets op het gebied van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid en vindt elke 3 jaar plaats. Het Bureau Kwaliteit en Veiligheid (BKV) adviseert over het JCI-beleid en begeleidt de heraccreditatie.

Waarom JCI?

We hebben gekozen voor JCI om verschillende redenen:

 • JCI richt zich op de patiënt in plaats van op het proces.
 • De nadruk ligt op het thema veiligheid in de zorgpraktijk.
 • JCI richt zich niet alleen op patiëntenzorg, maar ook op medisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • JCI is internationaal, dit past bij een universitair medisch centrum.
 • Ons EPD/Epic is al (gedeeltelijk) ingericht volgens JCI-standaarden.

JCI normen in een notendop
JCI heeft zes centrale patiëntveiligheidsdoelen vastgesteld. Het zijn de belangrijkste risicogebieden binnen de gezondheidszorg:

 1. Identificatie patiënt
 2. Effectieve communicatie
 3. Hoog risicomedicatie
 4. Juiste patiënt, juiste ingreep, juiste plaats
 5. Handhygiëne
 6. Valpreventie

Daarnaast zijn er patiëntgerichte standaarden waar het gaat om onderwerpen als toegankelijkheid, patiëntgerichtheid en continuïteit van zorg. Tevens zijn er organisatiestandaarden die zich richten op o.a. kwalificaties van medewerkers, leiderschap en facilitaire- en gebouwtechnische aspecten.

Wij hechten veel belang aan jouw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. In ons privacystatuut vind je informatie over de wijze waarop we met het verwerken van jouw persoonsgegevens tijdens jouw dienstverband omgaan. Maar ook hoe je als medewerker omgaat met de persoonsgegevens binnen jouw functie (AVG). Om de privacy bewustwording van de medewerkers bevorderen, is door Amsterdam UMC een e-learning over privacy en informatiebeveiliging verplicht gesteld voor alle medewerkers.