Terug naar nieuwsoverzicht

De Anna Reynvaan Lezing

11 mei 2017

De transmurale zorg staat centraal bij de negentiende Anna Reynvaanlezing op donderdag 11 mei in de Stadsschouwburg van Amsterdam.

De spreker van dit jaar is prof. dr. Mary D. Naylor, hoogleraar gerontologie aan de Universiteit van Pennsylvania. Zij was in de jaren negentig de grondlegger van onderzoek naar transmurale zorg, toen nog weinig anderen met dit onderwerp bezig waren. Je mag haar met recht een van de pioniers in transmurale zorg noemen. Het baanbrekende onderzoek van haar groep heeft een sterke impuls gegeven aan het denken over de overgang en de begeleiding van ziekenhuis naar thuis. De betekenis van Mary Naylor gaat verder dan haar grote bijdrage aan onderzoek alleen. Ze beweegt zich op het snijvlak van onderzoek en politiek. Door haar verpleegkundig leiderschap heeft veel onderzoek geleid tot nieuw beleid en nieuwe vormen van ketensamenwerking.

Zoals ieder jaar worden tijdens het programma van dit landelijk evenement de Anna Reynvaan Prijzen uitgereikt:

  1. De Wetenschapsprijs voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2016.
  2. De Praktijkprijs voor een initiatief of project van een verpleegkundige dat heeft geleid tot een meetbaar resultaat in de directe patiëntenzorg.
  3. De Landelijke Studentenprijs voor het beste artikel van hbo-v studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing.

De Anna Reynvaan Lezing 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hogeschool van Amsterdam / Amsterdam School of Health Professions
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Bijzijn XL

Programma

14.30 – 15.00 uur Ontvangst van de gasten

15.00 – 15.05 uur Welkomstwoord

15.05 – 15.30 uur Uitreiking van de Anna Reynvaan Prijzen

15.30 – 15.50 uur Een lichtvoetig intermezzo

16.00 – 16.30 uur De Anna Reynvaan Lezing door prof. dr. Heimar de Fātimā Marin

16.35 – 18.15 uur Receptie in de foyers

Prijzen

Het AMC, VUmc en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Voor elke Anna Reynvaanprijs worden drie inzenders genomineerd. Voorafgaand aan de Anna Reynvaanlezing worden de winnaars bekend gemaakt. De prijzen zijn bedoeld voor een studiereis of stage. Met de instelling van deze prijzen willen de organisatoren duidelijk maken dat verpleegkundige initiatieven niet alleen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied, maar bovendien dat deze initiatieven gezien en gewaardeerd worden. De Wetenschaps- en Praktijkprijs zijn € 5000 groot en gaan vergezeld van een sculptuur. De winnaar van de Landelijke Studentenprijs krijgt eveneens een sculptuur, naast een bezoek voor twee studenten aan een internationaal verpleegkundig congres.

Wetenschapsprijs
De Wetenschapsprijs zal gaan naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2015.

De jury van de Wetenschapsprijs staat onder voorzitterschap van Prof. dr. Rien de Vos, klinisch epidemioloog, directeur instituut onderwijs en opleiden en decaan Amsterdam School of Health Professions. De jury bestaat verder uit prof. dr. Theo van Achterberg (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. Karen Cox (Fontys Hogeschool Eindhoven), Peter J.J. Goossens (Saxion), prof. dr. J.P.H. Hamers (Universiteit van Maastricht), prof. dr. Marieke Schuurmans (Hogeschool Utrecht) en dr. Lilian Vloet (Hogeschool Arnhem en Nijmegen).

Praktijkprijs

De Praktijkprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, is bestemd voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren. De jury van de Praktijkprijs staat onder voorzitterschap van drs. Marian Mens, verpleegkundig bestuurder divisie in- en uitwendige specialismen en hartcentrum AMC. De jury van de Praktijkprijs bestaat verder uit Adri van Beelen (uitgeverij Bohn Stafleu Van Lochem, uitgever Bijzijn XL), Mathilde Bos (Hogeschool Utrecht), Cees Ligtenberg (AMC) en Susanne Maassen (Erasmus MC Zorgacademie).

Landelijke Studentenprijs

De Landelijke Studentenprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing. Voorzitter van de jury van de Studentenprijs is dr. Corine Latour, lector en opleidingsmanager HBO-V, Faculteit Gezondheid, HvA. De jury van de Landelijke Studentenprijs bestaat verder uit: Gerda Berkhout (verpleegkundig bestuurder VUmc), Eline de Kok (voorzitter V&VN studenten), Jacqueline Dijkstra (docent HBO-V CHE, bestuurslid V&VN Opleiders), Ivo de Jong (directeur Cordaan thuiszorg) en Robertha Langenberg (opleidingsmanager HBO-V Viaa, lid DB Landelijk Overleg Onderwijs Verpleegkunde).

De Wetenschaps- en Praktijkprijs zijn € 5000 groot en gaan vergezeld van een sculptuur. De Landelijke Studentenprijs is een bezoek van twee studenten aan een buitenlands congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaanlezing en gaat ook vergezeld van een sculptuur.