Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe CAO voor medewerkers UMC’s

Blog

Er is een nieuwe, driejarige cao voor de ruim 70.000 werknemers van de universitair medische centra (umc’s). De medewerkers krijgen 8,25% loonsverhoging in drie jaar. De betrokken vakbonden van overheidspersoneel zijn akkoord gegaan met het eindbod van de NFU, de koepel van umc’s. Maatregelen voor werkdrukvermindering kunnen nu verder worden uitgewerkt.

“We zijn blij dat de vakbonden ons eindbod hebben geaccepteerd,” zegt Leon van Halder, voorzitter van de NFU-cao-delegatie namens de gezamenlijke umc’s. “Daarmee is er een cao. Maar dit is slechts het begin. Samen met medewerkers en vakbonden gaan we de komende tijd hard aan de slag met de grote uitdagingen waar de umc’s voor staan op het gebied van werkdruk, personeelstekorten en registratielast.” Er is overeenstemming bereikt over een structurele salarisverhoging van 8,25% over drie jaar en maatregelen om werkdruk te verminderen. Van Halder: “Hiermee willen wij onze waardering tonen voor alle medewerkers in de umc’s. Zij leveren een onschatbare bijdrage aan de gezondheid van vandaag en morgen op het gebied van patiëntenzorg, opleiding, onderwijs, wetenschappelijk
onderzoek en de ondersteuning hiervan.”

De gesprekken over een nieuwe cao liepen ruim een half jaar. Samen met de vakbonden is formeel en informeel intensief gezocht naar een voor alle partijen aanvaardbare cao. De NFU heeft op 19 september jl. een eindbod gedaan. Na raadpleging van hun leden hebben de betrokken vakbonden ingestemd met dit eindbod. De vakbonden geven daarbij aan dat het belangrijk is om snel de maatregelen voor werkdrukvermindering met elkaar verder uit te werken. Partijen gaan op korte termijn dan ook in overleg over de concrete uitwerking van het cao akkoord.

Vakbonden die met het eindbod hebben ingestemd zijn FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Ambtenarencentrum/FBZ en de CMHF (Federatie Medisch Specialisten).

Belangrijke punten uit de Cao umc 2018-2020

  • In 3 jaar tijd een blijvende bruto salarisverhoging van 8,25%:
  • per augustus 2018: 2,5%
  • per augustus 2019: 2,75%
  • per augustus 2020: 3,0%
  • De opbouw van het Persoonlijk Budget (PB) stopt per 1 januari 2019. In plaats hiervan wordt het
    bruto salaris blijvend verhoogd met 0,92%.
  • Werkdrukvermindering wordt in lokaal en landelijk overleg tussen medewerkers, werkgevers en
    vakbonden met praktische maatregelen aangepakt.

Bekijk ook de vragen en antwoorden over dit CAO akkoord.


Bron: www.nfu.nl

Note:

Op werkenbijamc.nl en werkenbijvumc.nl lees je nu al de up-to-date salarisinformatie. Overige arbeidsvoorwaarden zullen per 1 januari in ‘ons aanbod’ worden aangepast.