Terug naar nieuwsoverzicht

Operatie schouder aan schouder

Een initiatief om meer uitgestelde zorg mogelijk te maken en de samenwerking tussen verpleegkundigen en toekomstig artsen te bevorderen.

Blog

De wachtlijsten met patiënten in afwachting van een operatie lopen als gevolg van Covid-19 op, zo ook in Amsterdam UMC. Daarom is divisie 2 (chirurgische specialismen) gestart met Operatie schouder aan Schouder: een initiatief om meer uitgestelde zorg mogelijk te maken en de samenwerking tussen verpleegkundigen en toekomstig artsen te bevorderen. Hier kunnen zij jouw medische kennis goed bij gebruiken!

Wil jij als ge­nees­kun­de­stu­dent een waar­de­vol­le in­vul­ling geven aan jouw wacht­tijd? Doe er­va­ring op als Kli­nisch Ver­pleeg­kun­dig On­der­steu­ner (KVO) en bouw aan je net­werk bin­nen Am­ster­dam UMC!

Word on­der­deel van een ver­pleeg­kun­dig team!

De func­tie van KVO is nieuw, in­no­va­tief en voor­uit­stre­vend. Je le­vert hier­mee een di­rec­te bij­dra­ge aan de re­a­li­sa­tie van de ‘in­haal­zorg’. Als KVO volg  je een spe­ci­aal ont­wor­pen scho­lings­pro­gram­ma van vier dagen en een in­werk­pro­gram­ma op de af­de­ling waar jij aan de slag gaat. Hier­in word je ge­traind om ver­pleeg­kun­di­gen te on­der­steu­nen bij di­ver­se taken en werk­zaam­he­den.

Op welke af­de­ling kan je aan de slag?

  • Lo­ca­tie AMC: Or­tho­pe­die
  • Lo­ca­tie VUmc: Chi­rur­gi­sche On­co­lo­gie (VHON) en Maag-, Darm en Le­ver­ziek­ten (MDL)
  • Lo­ca­tie VUmc: Zorg­een­heid kort ver­blijf (va­ca­tu­re komt on­li­ne in de zomer)

Va­ca­tu­res (re­a­geer voor 17 mei 2021)