Terug naar nieuwsoverzicht

Pioniers in het ziekenhuis

Bij het verbeteren van de zorg spelen techniek en ICT een belangrijke rol. Op die vlakken zijn de toekomstverwachtingen hooggespannen, daardoor is het, juist in een academisch ziekenhuis als Amsterdam UMC, vaak mogelijk een pioniersrol te spelen. Verpleegkundige Mia Martens greep die kans met beide handen aan.

Blog

De van oorsprong Finse Mia Martens heeft een indrukwekkend cv. Verpleegkundige informatica had al snel haar interesse: “Tijdens mijn hbo opleiding tot verpleegkundige stond dat echt nog in de kinderschoenen. De inzet van ICT maakt de verpleegkundige zorg een stuk beter en helpt bij het optimaliseren van de patiëntveiligheid. Het is wel zaak om de verpleegkundigen bij die ontwikkeling te betrekken. Zij vormen hier in het ziekenhuis de grootste beroepsgroep en hebben heel veel kennis in huis. Het is belangrijk dat ze gehoord worden.” Met behulp van ICT kan er heel veel tijd worden bespaard voor verpleegkundigen, daar is Mia van overtuigd. “We moeten met steeds minder mensen steeds meer complexe zorg leveren.” Het feit dat ze zelf verpleegkundige is en wekelijks nog aan het bed staat, sterkt haar in die overtuiging. “Ik weet hoe het is om dit werk te doen, maar ik weet óók wat op het gebied van ICT mogelijk is. Als je het goed regelt en efficiënt met middelen omgaat, levert het tijd op.”

Kansen en mogelijkheden

In de afgelopen twintig jaar is er op ICT-gebied enorm veel gebeurd en Mia was erbij. “In de medische wereld zijn er op digitaal gebied veel nieuwe ontwikkelingen geweest en nog steeds gaande. Als universitair ziekenhuis speel je dan ook een voortrekkersrol en zit je erbovenop. Ik heb het geluk dat ik daar op onze afdeling steeds bij betrokken ben geweest.” Natuurlijk heeft Mia de kansen en mogelijkheden ook met beide handen aangegrepen. Ze heeft ondertussen elke cursus en opleiding gevolgd die maar interessant is voor dit werk en gaat geregeld naar symposia. Ze vindt het geweldig om op dit vlak als pionier bezig te zijn en krijgt daarvoor ook alle ruimte. Zo is ze vorig jaar de master Health Informatics aan de UvA begonnen, als een van de weinige verpleegkundigen. En sinds begin dit jaar is ze, nu nog op projectbasis, begonnen als stafadviseur digitale zorg voor de Divisie Vrouw-Kind.

“Het is mijn taak om zicht te krijgen op de ontwikkelingen van en behoefte aan verpleegkundige informatica in het Vrouw-Kind Centrum. Ik analyseer het gebruik en de ontwikkeling van digitale systemen en middelen in de verpleegkundige zorg binnen de divisie en doe voorstellen voor een plan van aanpak voor verdere verbetering. Iets wat op een bepaalde afdeling geweldig geregeld is, kan natuurlijk overgenomen worden door een afdeling waar het minder loopt. En als je tegen problemen aanloopt, kun je kijken hoe de ander het doet. Je kunt veel van elkaar leren. Iemand speciaal op deze manier inzetten voor verpleegkundige informatica, is een nieuwe manier van werken in  Amsterdam UMC. Ik denk dat het goed is om dit soort functies uiteindelijk ziekenhuisbreed te implementeren en samen te werken met onder anderen de momenteel nog te benoemen CNIO (Chief Nursing Information Officer, red.). Samen kunnen we ervoor zorgen dat de collega’s in hun werk optimaal ondersteund worden door de mogelijkheden die informatisering biedt, zodat patiënten en zorgprofessionals zelf daarvan profiteren.”