Terug naar nieuwsoverzicht

Verpleegkundige als gids in de jungle

Met vlag en wimpel geslaagd voor de opleiding tot IAT verpleegkundige!

Blog

Daar stonden ze afgelopen vrijdag, de vijf neurologie verpleegkundigen die op het punt stonden hun praktijkexamen als IAT verpleegkundige af te leggen. De één was wat zenuwachtiger dan de ander, maar één ding was zeker: ze waren er helemaal klaar voor!

In het skillslab was de interventieruimte nagebouwd. Er was een pop aanwezig die kan praten, allerlei hartritmestoornissen of een epileptische aanval kan krijgen en zelfs in shock kan raken. De hele ochtend werden de vijf verpleegkundige getraind op rampscenario’s tijdens het simulatiepracticum. En met vlag en wimpel zijn zij geslaagd!

Het doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is om neurologie verpleegkundigen op te leiden om zelfstandig de medische bewaking uit te voeren bij herseninfarct patiënten die een intra-arteriële trombectomie (IAT) procedure ondergaan. Voorheen deed een anesthesioloog altijd de medische bewaking, omdat de behandeling onder algehele narcose plaatsvond. Tegenwoordig gebeurt IAT meestal onder lokale verdoving. Nu verschilt het per ziekenhuis wie die bewaking doet. Amsterdam UMC, locatie AMC is nu de enige plek in Nederland waarbij de neurologie verpleegkundige een geaccrediteerde opleiding kan volgen om de herseninfarct patiënt medisch te bewaken vanaf de eerste opvang op de SEH tot en met het afronden van de behandeling op de interventiekamer. Als het ware een gids in de jungle. De IAT opleiding is een extra uitdaging en verdieping van het werk als neurologie verpleegkundige.

Innovatie
De Raad van Bestuur heeft in 2017 een innovatiebeurs van € 375.000 gegeven aan neuroloog Jonathan Coutinho, anesthesioloog Rogier Immink en radioloog Marieke Sprengers om samen de medische bewaking van de patiënt tijdens IAT te optimaliseren. Onder hun supervisie hebben arts-onderzoeker neurologie Valeria Guglielmi en verpleegkundig opleider Ilona Kreuger de IAT opleiding ontwikkeld. Wegens het succes van de eerste lichting IAT verpleegkundigen in 2018, is deze  innovatiepilot omgezet in een langlopend project, waarbij er periodiek neurologie verpleegkundigen worden opgeleid tot IAT verpleegkundigen. Zij zijn pioniers in hun soort.

Werken op het neurocentrum van Amsterdam UMC, locatie AMC is uitdagend en spannend doordat je hooggespecialiseerde en acute zorg verleent. Ontdek het neurocentrum.