Privacy statement

Privacy

De persoonlijke gegevens die je via de website naar het AMC instuurt, worden uitsluitend gebruikt om jouw sollicitatie of registratie af te handelen of jou op jouw verzoek (toegesneden) vacatures toe te sturen.
Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten AMC (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.
De Raad van Bestuur van het AMC heeft daartoe een Privacy Statuut vastgesteld om persoonlijke gegevens af te schermen tegen misbruik en tegen inzage door derden. Dit statuut is mede gebaseerd op de Wet Persoonsregistraties.
Voor de afhandeling van een sollicitatie volgen wij de basisregels van werving en selectie uit de sollicitatiecode van de NVP (Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement).
Het AMC is alleen gebonden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit duidelijk gemeld worden op de webpagina’s waar dit van toepassing is.

Privacy Statement

The personal data you provide will solely be used to deal with your application or registration properly, or to enable the AMC organisation to send suitable vacancies on your request.
The information provided will not be used for other purposes and will not available to any third party, regardless of the purpose.
The Executive Board of the AMC has adopted a Privacy Statute to protect personal information from (potential) employees, visitors and patients against abuse and access by third parties. This statute is partially based on the Dutch Privacy Protection Act.
For handling a job application, we follow the basic rules of recruitment and selection of the application code of the NVP (Dutch Association of Personnel).
The AMC is only bound by Dutch law and legislation. In case alien law applies, this will be stated clearly on the web pages this concerns.