Terug naar vacatureoverzicht

AIOS Anesthesiologie

Reageer voor: 28 februari 2019
Soort dienstverband: Bepaalde tijd
Aantal uren: 46 uur per week
Vakgebied: Operatiecentrum & Intensive Care
Solliciteren

De functie

De afdeling Anesthesiologie vervult een spilfunctie in het ziekenhuis. Anesthesiologen zijn betrokken bij de perioperatieve zorg in de ruimste zin, acute geneeskunde, intensive care, traumaopvang en de behandeling van acute en chronische pijn. De anesthesioloog is eindverantwoordelijk voor de vitale functies en het welzijn van de patiënten op het operatiecomplex.

Participatie in de patiëntenzorg, het toepassen van “evidence based medicine” en het aanleren van wetenschappelijk denken, vormen het fundament van de opleiding. De AIOS Anesthesiologie bekwaamt zich in theorie en de praktijk in verschillende soorten venapuncties, arteriële puncties, luchtwegmanagementprocedures en de diverse centrale en perifere zenuwblokkades. Daarmee gepaard gaand verkrijgt de AIOS Anesthesiologie kennis van adequate algemene- en orgaanspecifieke monitoring, kennis van de (patho)fysiologie, farmacologie, (anti)stolling en bloedmanagement en de implicaties voor een behandelplan. Gedurende de gehele opleiding vindt er scholing in theorie en praktijk plaats. Als ondersteuning bij het leren op de werkplek wordt wekelijks lokaal onderwijs gegeven, maar worden ook landelijke cursussen georganiseerd.

Hallo. Wij zijn Amsterdam UMC

Het AMC en VUmc bundelen de krachten in een fusie en worden als één geheel aangestuurd.
In Amsterdam UMC werken AMC en VUmc samen aan het uitstekend verzorgen van patiënten, leiden we veelbelovende talenten op tot arts en verpleegkundige én verbeteren we de gezondheidszorg van morgen dankzij hoogstaand en (inter)nationaal erkend wetenschappelijk onderzoek. Samen kunnen we dat zo veel beter dan alleen.

De afdeling

De afdeling Anesthesiologie van Amsterdam UMC, locatie AMC, was de eerste academische Anesthesieafdeling in Nederland en bood als eerste een opleiding tot anesthesioloog aan (toen nog in het Wilhelmina Gasthuis). De missie van onze afdeling is nog steeds om “vooruitstrevend in perioperatieve zorg” te zijn – “ahead in perioperative care”.

Jaarlijks worden op het 19 kamers tellende OK-complex van het Amsterdam UMC, locatie Meibergdreef zo’n 12 tot 13 duizend ingrepen verricht. Daar komen zo’n 5 tot 6 duizend behandelingen bij die in dagbehandeling worden verricht in het Dagcentrum.  Ongeveer een derde van de patiënten zijn kinderen. Ruim 800 patiënten ondergaan jaarlijks een hartoperatie op locatie AMC.

Deze bijna 20.000 ingrepen worden verzorgd door de afdeling Anesthesiologie welke bestaat uit 60 staf anesthesiologen in samenwerking met 55 anesthesiologen in opleiding en zo’n 75 anesthesiemedewerkers.

Wij vragen

Er zijn jaarlijks 2 instroomomenten voor nieuwe arts-assistenten, namelijk januari en april.

Elk jaar zijn er twee sollicitatierondes:

 • maart/april – sluitingsdatum 28 februari; 
 • september/oktober – sluitingsdatum 31 juli.

Brieven die wij na de sluitingsdatum ontvangen, schuiven wij automatisch door naar de volgende ronde.

Wij kunnen je sollicitatie alleen in behandeling nemen als je ten minste het derde jaar van je Masteropleiding bereikt hebt en, indien van toepassing, het co-schap anesthesie voltooid hebt. Kandidaten dienen tenminste te voldoen aan het Nederlands taalvaardigheidsniveau B1.

Wij verzoeken je je sollicitatie te richten aan: dhr. Prof. dr. W.S. Schlack en dhr. Prof. dr. M.W. Hollmann.

Je sollicitatie dient uit de volgende elementen te bestaan:
1. Een zakelijke brief met de volgende onderdelen:

 • naam, adres en actueel mobiel telefoonnummer; 
 • motivatie: waarom je kiest voor anesthesiologie; 
 • motivatie: waarom je kiest voor Amsterdam UMC, locatie AMC; 
 • persoonlijke sterke en minder sterke punten.

2. Curriculum vitae:

 • personalia; 
 • foto (voorkeur, maar optioneel); 
 • vooropleidingen; 
 • keuze en oudste co-schap, dan wel semi-arts stage; 
 • overige relevante werkervaring;
 • eventuele wetenschappelijke publicaties/ambities; 
 • interesses, hobby’s en eventuele nevenactiviteiten; 
 • referentie(s) met het actuele e-mailadres.

3. Laatst behaalde diploma en cijferlijst.

4. Facultatief: aanbevelingsbrief of -brieven.

Wij verzoeken je de stukken in 2 pdf-bestanden aan te leveren via de knop “Solliciteren”. Een pdf met je motivatiebrief en een pdf met je CV en alle overige documenten. Incomplete sollicitaties kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Het takenpakket van de AIOS Anesthesiologie is afgestemd op de opleidingseisen. Daarnaast is de AIOS Anesthesiologie ook een collega van ons. Van alle collega’s wordt verwacht dat zij goed kunnen samenwerken en patiënt-, klant-en reslutaatgericht zijn.

Daarnaast achten wij als afdeling de volgende competenties van wezenlijk belang:

 • plannen en organisatie; 
 • aanpassingsvermogen; 
 • discipline; 
 • stressbestendigheid; 
 • kwaliteitsgerichtheid; 
 • besluitvorming; 
 • overtuigingskracht.

Ons aanbod

Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing en een plek om te groeien! Werken op locatie AMC betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd.

 • Het salaris bedraagt maximaal € 4.601,- bruto per maand op basis van 46 uur (schaal SAA CAO UMC). 
 • Het salaris is exclusief eventuele toeslagen voor onregelmatige diensten, vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%). 
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van de opleiding (5 jaar). 
 • Bovenop het salaris wordt maandelijks gespaard voor het Persoonlijk Budget (ten minste 1,55% van het salaris) wat je kunt inzetten voor scholing of persoonlijke ontwikkeling. 
 • Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, heeft locatie AMC ook voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers. 
 • Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Locatie AMC draagt een groot deel van de premie bij (70%). 
 • Wij hebben een zeer actieve personeelsvereniging en organiseren verschillende (sportieve) activiteiten en evenementen door het jaar heen.

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaarden op www.werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop ‘solliciteren’ op deze pagina.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op met het secretariaat Anesthesiologie via sollicitaties-anest@amc.nl.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en bestaat uit twee onderdelen:

 • cognitieve capaciteitentest; 
 • persoonlijkheidsvragenlijst.

Beide onderdelen worden digitaal afgenomen (e-assessment). Het assessment wordt aangeboden aan kandidaten die op basis van de brief met bijlagen uitgenodigd worden.

Sommige sollicitaties houden wij in de portefeuille voor de eerstvolgende ronde, ook al volgt op de brief geen uitnodiging voor een gesprek. Als de sollicitatiecommissie deze keuze maakt, laten wij je dat weten.

Iedere sollicitant mag maximaal twee keer deelnemen aan een sollicitatieronde.

Wij zien uit naar onze kennismaking!

Over Divisie H: Operatiecentrum en IC

Divisie Operatiecentrum en Intensive Care bestaat uit de afdelingen Anesthesiologie, Biomedical Engineering & Physics, IC Volwassenen, het OK complex en de Apotheek. Jaarlijks worden er op het OK complex 17.000 operaties uitgevoerd. De afdeling Anesthesiologie richt zich o.a. op multimodale, postoperatieve pijnbestrijding.

Solliciteren