Terug naar vacatureoverzicht

Onderzoeksassistent Medische Psychologie

Reageer voor: 6 juni 2019
Soort dienstverband: Bepaalde tijd
Aantal uren: 24 uur per week
Vakgebied: AMC Medical Research (AMR)
Solliciteren

Wat ga je doen

De onderzoeksassistent zal gaan werken op twee onderzoeksprojecten over communicatie in de palliatieve oncologische zorg. De twee promovenda op deze projecten zullen de onderzoeksassistent met name begeleiden. Het eerste project gaat over communicatie over prognose. In dit project willen we onderzoeken wat patiënten met ongeneeslijke kanker (willen) weten over hun prognose. Ook willen we laten zien wat het effect is van verschillende manieren van informeren over prognose. In de eerste observationele studie nemen we vragenlijsten af onder 375 patiënten, hun belangrijkste naaste en hun arts in de eerste zes maanden na de diagnose van uitgezaaide kanker. In de tweede experimentele studie onderzoeken we het effect van de manier waarop een arts informeert over prognose. We maken daarvoor verschillende versies van een video waarin een acteur die voor arts speelt een patiënt met uitgezaaide kanker informeert. Bijna vierhonderd (gezonde) proefpersonen krijgen vervolgens willekeurig een van de video’s te zien. Daarna vullen ze vragenlijsten in over hun emoties, behandelingsvoorkeur en tevredenheid. De onderzoeksassistent zal de promovendus ondersteunen bij de uitvoering van deze twee studies (werving en dataverzameling). Ook zal zij een taak krijgen bij een voorbereidende systematische literatuur review. Mee-publiceren behoort tot de mogelijkheden. Het tweede project gaat over het bevorderen van gedeelde besluitvorming over de behandeling van ongeneeslijke kanker. Gedeelde besluitvorming betekent dat zorgverleners, patiënt en naasten de behandelingsopties en de voor- en nadelen daarvan bespreken om vervolgens gezamenlijk te bepalen welke optie het meest passend is. Dit vindt niet alleen plaats in de spreekkamer van de oncoloog, maar ook daarbuiten: thuis, met de huisarts en de (oncologie)verpleegkundige. Het doel van dit project is de toepassing van gezamenlijke besluitvorming over de behandeling van ongeneeslijke kanker in de vroeg-palliatieve fase te bevorderen door te interveniëren op de attitude en vaardigheden van alle betrokkenen: medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, patiënten en naasten. We werken in dit project nauw samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Er wordt gebruik gemaakt van bestaande en nieuw te ontwikkelen interventies. Centraal staat een blended learning gericht op zorgverleners. De onderzoeksassistent zal worden betrokken bij het evalueren van het effect van deze blended learning in een voor-na design, gebruikmakend van simulatieconsulten en vragenlijsten. U helpt bij het werven van zorgverleners, het organiseren van de consulten met simulatiepatiënten en de verschillende trainingsbijeenkomsten. Daarnaast worden in (ex)kankerpatiënten gevraagd om een online beoordeling van de opgenomen simulatieconsulten voor en na training. De onderzoeksassistent zal worden betrokken bij de uitvoering van deze studies en bij de analyse van de data. Mee-publiceren behoort tot de mogelijkheden.

Wat we van je verwachten

U heeft een afgeronde universitaire (research) master in de gedragswetenschappen of gezondheidswetenschappen, dan wel een master in de medische wetenschappen. U heeft ervaring in empirisch onderzoek evenals aantoonbare affiniteit met medische communicatie en de oncologie en/of patiëntenzorg. U beschikt over aantoonbaar goede contactuele eigenschappen en bent in staat verschillende activiteiten naast elkaar te ontplooien. U bent zorgvuldig en kunt goed organiseren. U bent bereid om gedurende het onderzoek in Amsterdam te werken en regelmatig andere instellingen in Nederland te bezoeken ten behoeve van het onderzoek.

Waar ga je werken

Binnen de afdeling Medische Psychologie zult u vallen onder de onderzoekslijn Medische Communicatie. Deze onderzoeksgroep bestaat uit diverse postdocs en promovendi die zich bezighouden met het bestuderen van de processen die communicatie tussen artsen en hun patiënten bevorderen dan wel belemmeren. Daarbij wordt onderzocht hoe bepaalde communicatie voortkomt uit dan wel bijdraagt aan o.a. patiënt participatie, vertrouwen in de arts, besluitvorming en kwaliteit van leven. U maakt deel uit van een enthousiaste jonge groep, waarbij veel projecten raakvlakken met elkaar hebben. Ook zult u in uw project nauw samenwerken met andere betrokken partijen, zoals zorgverleners in de deelnemende ziekenhuizen en patiëntenorganisaties. U werkt samen met twee promovenda op de genoemde projecten, begeleid door een Universitair Docent.

Wat we je bieden

Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing en een plek om te groeien! Werken bij Amsterdam UMC, locatie AMC, betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd.

  • Het salaris bedraagt maximaal €3.099,- bruto per maand op basis van 36 uur (conform schaal 7 CAO UMC).
  • Het salaris is exclusief vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%).
  • Wij bieden een contract voor 12 maanden, met uitzicht op verlenging met 2 jaar.
  • Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, heeft Amsterdam UMC, locatie AMC ook voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers.
  • Pensioen wordt opgebouwd bij BeFrank.

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaarden op www.werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden-amr

Laten we kennis maken

Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop ‘solliciteren’ op deze pagina.
Bij vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met Inge Henselmans (projectleider) via 020-5668735 of i.henselmans@amc.uva.nl.

Wij zien uit naar onze kennismaking!

 

Solliciteren