Terug naar vacatureoverzicht

Promovendus neurowetenschappen: Personaliseren in de Kindergeneeskunde

Reageer voor: 11 augustus 2020
Werkdagen: Dag
Aantal uren: 36 uur per week
Vakgebied: AMC Medical Research (AMR)

Wat ga je doen

De Emma Neuroscience Group en het Amsterdam Center for Neurodevelopmental Disorders werken samen in onderzoek dat is gericht op het personaliseren van prognose en behandeling binnen de kindergeneeskunde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van neurowetenschappelijke methoden (neurocognitief onderzoek, MRI en EEG). De vacante positie omvat werkzaamheden in een drietal projecten dat aan dit thema gerelateerd is. Deze combinatie van projecten maakt het een uitdagende functie die een combinatie vergt van technische en sociale vaardigheden.

PErsonalized Prognosis of Traumatic Brain Injury in Children (PEPR study)
Traumatisch hersenletsel komt jaarlijks voor bij 54-60 miljoen mensen per jaar en is de hoofdoorzaak van niet-aangeboren beperkingen bij kinderen. De PEPR study probeert de prognose voor kinderen (4-18 jaar) met traumatisch hersenletsel te verbeteren door de complexe interactie tussen risicofactoren te incorporeren in vernieuwende voorspellingsmodellen. Hierbij wordt de toegevoegde waarde onderzocht van geavanceerde beeldvorming met MRI (gericht op structurele en functionele netwerken) en de toepassing van algoritmen uit de kunstmatige intelligentie. Longitudinale metingen worden bij de deelnemende kinderen verricht in het ziekenhuis ten tijde van opname, een maand na het letsel en zes maanden na het letsel. Binnen het project is zorgvuldige afstemming nodig met verschillende specialisten en er zijn nationale en internationale samenwerkingen op het gebied van MRI en Data Science.

Precisiepoli Kinderpsychiatrie
De prevalentie van ontwikkelingsstoornissen is spectaculair toegenomen tot ongeveer 1 op de 10 kinderen. De precisiepoli Kinderpsychiatrie heeft als uitgangspunt is dat ‘one size fits all’ benadering voor de behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen niet langer kan worden nagestreefd. De overkoepelende ambitie van het programma is om verschillende bronnen van biologische en klinische informatie te integreren om gepersonaliseerde behandeling te kunnen voorschrijven. De promovendus is verantwoordelijk voor het verzamelen van EEG en neurocognitieve data bij gezonde kinderen voor de ontwikkeling van biomarkers door middel van innovatieve statistische methoden voor gepersonaliseerde geneeskunde. De precisiepoli is onderdeel van het nationale NewTDec consortium (https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/93/33693.html).

Concussion Management bij topvoetballers
De Emma Neuroscience group is gespecialiseerd in de implementatie van neurocognitieve metingen in het kader van Concussion Management. Deze werkzaamheden zijn gericht op vroege signalering en monitoring van neurocognitieve effecten van een hersenschudding bij topvoetballers. De gegevens worden door de sportarts benut om het return to play protocol toe te snijden op de situatie van de individuele speler, zodat deze – op een medisch verantwoorde manier – zo snel mogelijk deelname aan sport kan hervatten. Binnen de sportorganisatie krijgt promovendus de rol van ‘Functionaris Neurocognitie’ en is daarmee verantwoordelijk voor neurocognitieve metingen bij topvoetballers op locatie. Daarbij is sprake van een intensieve samenwerking met de medisch verantwoordelijke sportartsen.

Taakomschrijving
De vacante positie omvat onder meer de volgende taken:

 • Rekruteren van kinderen met traumatisch hersenletsel in het Emma Kinderziekenhuis;
 • Rekruteren van gezonde kinderen via basisscholen, middelbare scholen en (sport)verenigingen
 • (Supervisie over) het uitvoeren van neurowetenschappelijke metingen (neurocognitief testonderzoek, MRI, EEG) bij kinderen en topsporters op verschillende meetmomenten;
 • Superviseren van master-studenten in het uitvoeren van metingen en het schrijven van een M-these;
 • Management van de datastromen die voortvloeien uit de beschreven projecten (in Castor);
 • Data-analyse door gebruik van verschillende softwarepakketten (SPSS, R, Python, FSL);
 • Het schrijven van een proefschrift op basis van de resultaten uit de beschreven projecten.

Wat we van je verwachten

Wij zijn op zoek naar kandidaten met affiniteit met kinderen en sport, een proactieve werkstijl en een vasthoudend karakter. Vanwege betrokkenheid bij meerdere projecten zijn uitstekende organisatorische vaardigheden van groot belang. Omdat samengewerkt wordt met veel verschillende (medisch) specialisten zijn ook uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden cruciaal. De bewerking en analyse van neurowetenschappelijke data vraagt om ervaring op het gebied van data science en/of programmeren (bijvoorbeeld R, Python of FSL). De kandidaat heeft een afgeronde WO-opleiding in de Psychologie, Gezondheidswetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Neurowetenschappen of vergelijkbare dan wel aanverwante opleidingen.

Waar ga je werken

Het Emma Kinderziekenhuis is een academisch kinderziekenhuis dat deel uitmaakt van Amsterdam UMC (voorheen Academisch Medisch Centrum – AMC – en VU Medisch Centrum).

De Emma Neuroscience Group (dr. Marsh Königs & prof. dr. Jaap Oosterlaan) bestaat uit een jong team van artsen en neurowetenschappers dat toonaangevend wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar de effecten van ziekte en behandeling op de hersenen van kinderen en jongeren. Het onderzoek is gericht op het ontrafelen van ziekte-etiologie, het verbeteren van prognosemodellen en het evalueren van behandeleffecten. Veelgebruikte meetmethoden omvatten computergestuurd neurocognitief testonderzoek, geavanceerde MRI, eye-tracking en vragenlijstonderzoek.

Het Amsterdam Center for Neurodevelopmental Disorders met daarbinnen de precisiepoli (dr. Hilgo Bruining) richt zich op de gepersonaliseerde behandeling van ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en dyslexie. De huidige behandeling van deze stoornissen is veelal gericht op symptoombestrijding en houdt geen rekening met de verscheidenheid aan de onderliggende oorzaken en de variatie in uitingsvormen daarvan. Het centrum beoogt verschillende bronnen van diagnostische informatie, zoals EEG-metingen, neurocognitief onderzoek en gedragsobservaties samen te brengen in een profiel dat richting geeft aan een behandeling die is afgemeten op de persoonlijke behoeftes van kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Wat we je bieden

Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing en een plek om te groeien! Werken bij Amsterdam UMC betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd.

 • Het salaris bedraagt maximaal € 2.422,- bruto per maand op basis van 36 uur voor het eerste jaar oplopend naar € 2.961,- (conform schaal OIO CAO UMC).
 • Het salaris is exclusief vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%).
 • Wij bieden een contract voor 36 maanden
 • Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, zijn er voor medewerkers ook parkeerplaatsen beschikbaar.
 • Pensioen wordt opgebouwd bij Be Frank.

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaarden op https://werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden-amr/.

Laten we kennis maken

Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop ‘solliciteren’ op deze pagina.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op met Jaap Oosterlaan (Hoogleraar pediatrische neuropsychologie), via j.oosterlaan@amsterdamumc.nl of met dr. Marsh Königs (Senior neurowetenschapper), via m.konigs@amsterdamumc.nl.

Wij zien uit naar onze kennismaking!